İnsan Kaynakları Yönetimini şu ana başlıklarda değerlendirmekteyiz:

• İnsan Kaynakları Yönetimi
• İş Analizi
• İnsan Kaynakları Planlaması
• Personel Bulma-Seçme
• Oryantasyon
• Personel Eğitimi
• Kariyer Yönetimi
• Performans Değerleme
• Ücret Yönetimi
• İş Değerlemesi
• Disiplin
• İş Sağlığı Güvenliği
• İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi